10-weken-check

Na de sleuteloverdracht heeft u als verhuurder geen toegang meer tot de verhuurde woning. De 10-weken-check kan ingezet worden als hulpmiddel om de kwaliteit en gedragingen van uw huurder tussentijds te controleren. Als u gebruik wilt maken van de 10-weken-check dient u dit voorafgaand aan het afsluiten van de huurovereenkomst overeen te komen. In de huurovereenkomst wordt dan een bijzondere bepalingen opgenomen inzake deze tussentijdse controle.

Wat houdt de 10-weken-check in?

Als er een periodieke controle is afgesproken, dient deze ook daadwerkelijk uitgevoerd te worden. Periodiek wordt er dan een bezoek gebracht aan de huurder in uw verhuurde woning. De werkzaamheden bestaan uit een korte visuele inspectie. Aanvullend wordt de huurder gevraagd om aan te tonen dat de aansluitingen van gas, water en elektra op diens naam zijn gezet.

Schade, een slechte omgang met de woning en criminele activiteiten kunnen op die manier snel opgemerkt worden, waardoor u de nodige maatregelen kunt treffen.

Compare