10-weken-check

Na de sleuteloverdracht heeft u als verhuurder geen toegang meer tot de verhuurde woning. De 10-weken-check kan ingezet worden als hulpmiddel om de kwaliteit en gedragingen van uw huurder tussentijds te controleren. Als u gebruik wilt maken van de 10-weken-check dient u dit voorafgaand aan het afsluiten van de huurovereenkomst aan ons door te geven. Wij nemen dan in de huurovereenkomst een bijzondere bepalingen op inzake deze tussentijdse controle.

Wat houdt de 10-weken-check in?

Wij brengen periodiek een bezoek aan de huurder in uw verhuurde woning. De werkzaamheden bestaan uit een korte visuele inspectie. Onze bevindingen worden in een verslag aan u doorgestuurd. Aanvullend vragen wij de huurder om aan te tonen dat de aansluitingen van gas, water en elektra op diens naam zijn gezet.

Schade, een slechte omgang met de woning en criminele activiteiten kunnen op die manier snel opgemerkt worden, waardoor u de nodige maatregelen kunt treffen.

 

Compare