Blog

new & articles

Check Out Recent News & Articles

Huurrecht

Het huurrecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met de huurovereenkomst. Wettelijke definitieDe huurovereenkomst wordt geregeld in titel 4 (art. 201-310) van Boek 7 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, Bijzondere overeenkomsten. Daarbij zijn ook de algemene regels voor de overeenkomst in Boek 6 van belang. Definitie huurovereenkomst (art. 7:201 B.W.): Huur […]

Read more

Vastgoed

Vastgoed, ook onroerend goed of onroerende zaak genoemd, omvat de grond en de gebouwen (opstal) op deze grond. De term vastgoed of onroerend goed verwijst naar het niet-verplaatsbare karakter van deze goederen. De term ‘goed’ of ‘zaak’ verwijst naar het materiële karakter. Vastgoed betreft dus niet-verplaatsbare materiële zaken. De term immobiliën is een synoniem voor […]

Read more

Huisjesmelker

Een huisjesmelker is een uitdrukking voor een nalatige verhuurder die meerdere panden bezit. De huisjesmelker probeert door minimale bestedingen aan onderhoud een zo groot mogelijke winst te halen. Vaak hebben huisjesmelkers door woningnood de kans om een hogere huurprijs te vragen. Ook kunnen huurders worden geïntimideerd door de huisjesmelker. Huisjesmelkers die woningen verhuren in achterstandswijken […]

Read more

Verhuurmakelaar

Een verhuurmakelaar is een bemiddelaar tussen woninghuurders en -verhuurders die werkt in opdracht van de verhuurder. De verhuurmakelaar organiseert bezichtigingen van de te verhuren ruimte, verzorgt huurcontracten en trekt potentiële huurders na door de werkgeversverklaringen en het kopie paspoort in te zien. Ook assisteren ze bij de incheck met de huurder en soms dragen ze […]

Read more

Huur onbepaalde termijn

Een huurovereenkomst kan worden aangegaan voor onbepaalde tijd of voor onbepaalde tijd met een minimumperiode van bijvoorbeeld één jaar. Opzegging door huurder Een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan door de huurder worden opgezegd. Hierbij dient de huurder de opzegtermijn in acht te nemen. De opzegtermijn is gelijk aan de betalingstermijn, meestal 1 maand. Is er […]

Read more

Huur korte termijn

Er bestaan huurovereenkomsten die ‘naar hun aard van korte duur’ zijn. Bij dit type contract heeft de huurder geen huurbescherming. Wanneer is er sprake van ‘naar aard van korte duur’? Dit soort contracten zijn bedoelt voor wisselwoningen die huurders bijvoorbeeld voor korte tijd huren als hun eigen woning gesloopt of gerenoveerd wordt. En voor recreatiewoningen, die verhuurd worden aan […]

Read more

Huur bepaalde termijn

Sinds 1 juli 2016 is een huurovereenkomst voor bepaalde tijd mogelijk. Verhuurder en huurder maken in het huurcontract voor bepaalde tijd afspraken over de duur van de huurperiode. Hoe lang is de termijn? Dit kan een paar maanden zijn, maar ook één of twee jaar. Het maximum is twee jaar. Wat moet er in het contract […]

Read more

Gebruik van inschrijfformulier

U wilt bewust de drempel om contact tot stand te brengen niet te hoog te maken, maar enige filtering vooraf is noodzakelijk. Het beste filter is een inschrijfformulier. Vraag dus aan kandidaten die bellen of mailen om eerst het inschrijfformulier in te vullen. Hiermee krijgt u een betere eerste indruk van de kandidaat en een […]

Read more

Identiteitsfraude

De laatste jaren lezen wij steeds meer over misbruik van identiteitsbewijzen door criminelen. Bij deze vorm van fraude misbruiken criminelen een kopie van een identiteitsbewijs van een ander. De fraudeur gebruikt uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om producten en diensten te krijgen of om een bankrekening te openen of een creditcard aan te vragen. U komt er […]

Read more

Great quality!

We have chosen to work extensively with HomeID because of their quality services, including their On-the-Job Training program and other employer.

Oliver Beddows

/ Reporter, Insights

Great quality!

We have chosen to work extensively with HomeID because of their quality services, including their On-the-Job Training program and other employer.

Oliver Beddows

/ Reporter, Insights

Great quality!

We have chosen to work extensively with HomeID because of their quality services, including their On-the-Job Training program and other employer.

Oliver Beddows

/ Reporter, Insights
Blog & news

Interesting Articles Updated Daily

Huur korte termijn

Er bestaan huurovereenkomsten die ‘naar hun aard van korte duur’ zijn. Bij dit type contract heeft de huurder geen huurbescherming. Wanneer is er sprake van ‘naar aard van korte duur’? Dit soort contracten zijn bedoelt voor wisselwoningen die huurders bijvoorbeeld voor korte tijd huren als hun eigen woning gesloopt of gerenoveerd wordt. En voor recreatiewoningen, die verhuurd worden aan […]

Read more

Huur bepaalde termijn

Sinds 1 juli 2016 is een huurovereenkomst voor bepaalde tijd mogelijk. Verhuurder en huurder maken in het huurcontract voor bepaalde tijd afspraken over de duur van de huurperiode. Hoe lang is de termijn? Dit kan een paar maanden zijn, maar ook één of twee jaar. Het maximum is twee jaar. Wat moet er in het contract […]

Read more

Compare