Heeft u toestemming van uw bank?

In bijna alle hypotheekakten staat de standaardbepaling dat het verboden is om de woning zonder schriftelijke toestemming van de bank te verhuren. Dit heet een huurbeding. Vraag daarom vooraf altijd eerst toestemming aan uw bank.

Appartementen

Wanneer uw woonruimte deel uitmaakt van een appartementencomplex, dient u na te gaan (in de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement) of er melding moet worden gemaakt van verhuur.

Verzekeringen

Aan uw verzekeraar (bijv. voor opstal, inboedel, aansprakelijkheid) dient u door te geven dat u gaat verhuren. Zorg voor een schriftelijke bevestiging zodat u bent gedekt.

Overige

Indien u gedeeltelijk eigenaar bent van de woning, zullen de andere partijen ook toestemming moet verlenen, zoals uw partner (indien gehuwd, langdurig samenwonend of op basis van een samenlevingscontract) of meerdere eigenaren (bijvoorbeeld ouders of erfgenamen).

De verantwoordelijkheid om toestemming te vragen ligt bij u als verhuurder.

Compare