Inspectierapport

Als u uw woning gaat verhuren doet u er goed aan om een voor- en eindinspectie te (laten) verrichten. Dit voorkomt discussie op een later tijdstip omdat u bewijs heeft in welke staat de woning verkeerde aan het begin van de huurperiode. De huurder dient de woning namelijk in dezelfde staat op te leveren als bij aanvang van de huur. Het is aan de verhuurder om aan te tonen dat eventuele schades bij het begin van de huurperiode niet aanwezig waren. Alleen met een volledig inspectierapport kunt u aanspraak maken op inhoudingen op de borg.

Compare