Onderhoudswijzer

Groot onderhoud is voor rekening van de verhuurder. Voorbeelden zijn buitenschilderwerk en een nieuwe cv-ketel. Als huurder bent u verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud. Denk aan een nieuwe wc-bril of een leertje in de kraan.

Onderhoud huurwoning

OnderhoudRekening huurderRekening verhuurder
Schilderwerk– Witten van binnenmuren en plafonds
– Schilderen van binnen houtwerk
– Behangen van binnenmuren
Buitenschilderwerk
Voorbereidende werkzaamheden voor
het schilderwerk
– Plamuren
– Opvullen van gaatjes, butsen
– Dichten van kleine krimpscheuren
Kleine werkzaamhedenVastzetten van:
– trapleuningen
– deurknoppen
– drempels
– elektrische schakelaars
– stopcontactdozen
– deurbellen
– vloerroosters
– plafondroosters
– sleutels van sloten (binnen  en buiten)
Onderdelen en
bestanddelen woning
Vernieuwing van:
– leertjes voor de kraan
– onderdelen van kranen
– deurknoppen
– slotenhang-en-sluitwerk
– vloerroosters
– plafondroosters
– sleutels van sloten (binnen en buiten)
– garnituur voor douche en toilet
– garnituur wc
– elektrische schakelaars
– stopcontactdozen
– deurbellen
– kabelaansluitingen
– telefoonaansluitingen
– computeraansluitingen
– onderdelen van datanetwerken
Scharnieren, sloten,
kranen etc.
Oliën, smeren of ontkalken van
beweegbare onderdelen
Grote reparaties,
vernieuwing
Bevriezen van kranenBevriezen van kranen voorkomen
LampenNieuwe lampen in:
– ruimte voor bewoners samen, zoals
hal, trapportaal
– buitenkant van de woning
Vervanging van lampen in gemeenschappelijke ruimten en aan de buitenzijde van de
woonruimte [GA1] 
Ruiten en ingebouwde spiegelsBeschadigde en kapotte ruiten
vernieuwen en spiegels.
Technische installaties binnen de woning– Ontluchten en bijvullen van cv-installatie
– Opnieuw starten van de cv-installatie
na uitval
– Vernieuwen van filters
– Schoonhouden van roosters
Reparaties, controle, vernieuwing
TochtweringVastmaken en onderhouden van materiaal
tegen tocht
Onderdelen buiten de woningOnder andere vernieuwing van
onderdelen van brievenbus,
buitenlamp, carport,
vlaggenstokhouder
Vernieuwing bij slijtage
Tuinen, terreinen, opritten en afscheidingenTuin maken. Als er voor het eerst iemand
in de woning gaat wonen.

Onderhoud aan:
– tuin
– terrein
– opritten
– schutting, heg of muur.
Als er voor het eerst iemand in de woning gaat wonen:
– maken van opritten
– toegangspaden
– eenvoudige afscheiding met de buren.

Grote reparaties en vernieuwing
Schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalenSchoonmaken, vegen en ontstoppen als de huurder er bij kan.
Grote reparaties, vernieuwing
RioolSchoonhouden en ontstoppen van het binnenriool. Tot het aansluitpunt vanuit de
woning op het gemeenteriool.
Vuilstortkoker.   VuilniscontainerruimteSchoonhouden en zo nodig ontstoppen van de vuilstortkoker. Schoonhouden van de vuilniscontainerruimte. In beide gevallen voor
zover voor de huurder bereikbaar
Reparaties
WoningSchoonhouden
Ruiten, kozijnen, deurposten, geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelenWassen en schoonhouden van:
– binnen en buitenkant van de ruitenkozijnen
– deurposten
– geverfd houtwerk en andere
geverfde onderdelen
OngedierteVerwijderen van vlooien, mieren,
wespen, luizen.
Verwijderen van kakkerlakken, faraomieren, boktorren en houtwormen
Goten en regenafvoerenRegelmatig schoonhouden. Voor zover voor huurder bereikbaar.
Vernieuwing en reparaties
Rondslingerend afvalRegelmatig verwijderen
GraffitiVerwijderen graffiti. Behalve:
– als de kosten te hoog zijn
– de verhuurder er niet bij kan.
Zink- en beerputten en septictanksZink- en beerputten leegmaken. Als ook septictanks.

De regels voor klein onderhoud staan in het Besluit Kleine herstellingen

Compare