Opzegtermijn

De opzegtermijn staat beschreven in de huurovereenkomst. De opzegtermijn is gelijk aan de tijd die tussen twee opvolgende betalingen van de huurprijs verstrijkt. Dit betekent dat wanneer de huur per maand wordt voldaan, er een opzegtermijn geldt van een maand, gelijk aan de betalingstermijn.

De opzegtermijn mag nooit niet korter zijn dan een maand, en niet langer dan 3 maanden.

Compare