Privacyverklaring

Cunsta is een dienstverlener in de vastgoedbranche. Het doel van Cunsta is om te bemiddelen in vraag en aanbod van huurwoningen en koopwoningen en/of gedurende een huurperiode beheer uit te voeren. Hiertoe verzamelt en distribueert Cunsta persoonlijke gegevens van u, als (potentiële) (relatie van) huurder, koper, verhuurder of verkoper. Persoonlijke gegevens worden verzameld via de websites, speciale applicaties, telefonisch, per e-mail en via hardcopy formulieren, overeenkomsten en rapporten.

Soort gegevens

Wij verwerken de volgende gegevens:

Voornaam IP-adres Loonstrook | jaarcijfers
Achternaam Werkgever Bankgegevens
Geboortedatum Inkomen Werkgeversverklaring
Adres Soort arbeidsovereenkomst Huurcontract
Telefoonnummer Aantal bewoners Inspectierapport
E-mail Woonwensen  
Website ID bewijs

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doelen:

 1. Het onderhouden van contact met (potentiële) (gezinsleden van) huurders en kopers om huizen te vinden die aan hun wensen en mogelijkheden voldoen.
 2. Het onderhouden van contact met (potentiële) verhuurders en verkopers om huurders en kopers te vinden die aan hun passend zijn voor bewoning van het ter verhuur en te koop aangeboden onroerende goed.
 3. Het uitvoeren van onderzoek naar de potentiële huurde, verhuurder, koper of verkoper om criminele of anderszins grensoverschrijdende activiteiten te voorkomen. Dit doen we in het kader van onze zorgplicht en om te voldoen aan wettelijke en lokale regelgeving.
 4. Het tot stand brengen van een huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder.
 5. Het tot stand brengen van een koopovereenkomst tussen koper en verkoper.
 6. Het beheren van onroerende goederen ten behoeve van de eigenaar.
 7. Het beheren van de doorlopende relatie met de huurder van het onroerende goed.
 8. Het voeren van een financiële administratie met betrekking tot huurpenningen, fee’s, onderhoudskosten etc.
 9. Het onderhouden van contact met alle relaties om marketingactiviteiten uit te voeren, dit gebeurt via e-mail (nieuwsbrieven) of social media.

Wie hebben inzage in uw gegevens?

Alle medewerkers van Cunsta kunnen de algemene gegevens van de (potentiële) (relaties van) huurders, kopers, verhuurders en verkopers inzien en muteren.
Medewerkers met een financiële autorisatie kunnen de financiële gegevens inzien.
Medewerkers met een specifieke autorisatie kunnen de gevoelige persoonsgegevens (zoals ID) inzien.
We delen persoonsgegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is in het kader van de hierboven beschreven doelen of indien er een gegronde reden of wettelijke verplichting is om de gegevens te delen. Te denken valt bijvoorbeeld aan identiteitscontrole, draagkrachtonderzoek, of het inplannen van onderhoudsafspraken door onderhoudsmonteurs.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Cunsta verstrekt, indien nodig in het kader van haar dienstverlening, uw persoonsgegevens aan derden. Cunsta zorgt er voor dat met deze derden schriftelijke afspraken worden gemaakt die de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk waarborgen.

Bewaartermijnen

 • Potentiële (relaties van) huurders en kopers: de gegevens worden bewaard tot één jaar na het laatste contact.
 • (Relaties van) huurders en kopers: de gegevens worden bewaard tot één jaar na afloop van de huurovereenkomst. Indien Cunsta alleen bemiddeling uitvoert ten aanzien van de huurovereenkomst dient u ons zelf over het einde van de huurovereenkomst/koopovereenkomst te informeren.
 • (Relaties van) verhuurders of verkopers: de gegevens worden bewaard tot één jaar na de bemiddelingsovereenkomst of tot één jaar na afloop van de huurovereenkomst. Indien Cunsta alleen bemiddeling uitvoert ten aanzien van de huurovereenkomst dient u ons zelf over het einde van de huurovereenkomst te informeren.
 • Alle overige persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarmee we ze verzameld hebben. Indien wetgeving of jurisprudentie andere bewaartermijnen voor bepaalde gegevens voorschrijven, volgen wij die termijnen.

Minderjarigen

Cunsta verzamelt niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen, tenzij daar uitdrukkelijke toestemming voor is van ouders of voogden. Onze website is gericht op de bemiddeling in huur- en koopwoningen. Omdat onze diensten alleen toegankelijk zijn voor hen die handelsbekwaam zijn, wordt bij oriënterend websitebezoek niet gecontroleerd op leeftijd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cunsta gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cunsta gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht:

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, voor functies voor social media en websiteanalyse. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Deze partners kunnen uw gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: Cunsta.com en Cunsta.nl

Privacymaatregelen

Cunsta beschermt de privacy van haar relaties door:

 • de systemen waarin de gegevens worden opgeslagen te beveiligen;
 • bijzondere of gevoelige persoonsgegevens uitsluitend op te slaan in speciaal daartoe ontwikkelde kluisapplicaties;
 • Alle lokale apparatuur is waar mogelijk beveiligd middels toegangscodes, wachtwoorden en/of encryptie;
 • alle medewerkers steeds goed te instrueren over de regels en richtlijnen met betrekking tot uw privacy.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Contactgegevens Cunsta

Adres:         Buurtweg 43, 1921 CJ, Akersloot
E-mail:       info@cunsta.com

Compare