Privacyverklaring

Wij slaan uw persoonlijke gegevens niet op en uw gegevens worden ook niet doorverkocht of gegeven aan derden voor wat voor doeleinden dan ook.

Persoonsgegevens worden rechtstreeks door woningzoekenden, verhuurders of (andere) geïnteresseerden (hierna: ‘gebruiker’) verstrekt, bijvoorbeeld wanneer er een account wordt aangemaakt, het invullen van een inschrijfformulier, bij aanmelding voor een nieuwsbrief, bij het aanmaken van een profiel of wanneer er van soortgelijke functies gebruik wordt gemaakt.

Voor het aanmaken van een verhuur account zijn de navolgende gegevens noodzakelijk: naam, e-mailadres en/of telefoonnummer. Onze systemen leggen daarnaast het IP-adres vast van de internetverbinding van het apparaat waarmee u onze website hebt bezocht. U kunt via het Cunsta platform ook zonder persoonlijk account bepaalde diensten afnemen waarbij u (persoons)gegevens invult en wij deze dus verwerken.

BEWAARTERMIJNEN

Cunsta zal de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

RECHTEN VAN GEBRUIKERS

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor uw rechten van toegang, rectificatie, restrictie, bezwaar, verwijdering en gegevensoverdraagbaarheid. Hiervoor kun je contact opnemen met onze klantenservice via info@cunsta.com.

OVERIGE WEBSITES

Op onze sites treft u een aantal links aan naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop die partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, wanneer aanwezig, van de website die u bezoekt.

Compare