Credit Check huurder

Weet wie u in huis haalt. Om ongewenste verrassingen achteraf te voorkomen is het goed om uw kandidaat-huurder vooraf te screenen op financiële betrouwbaarheid zoals BKR, EDR, Focum en ID.

Voor slechts €55,- voeren wij deze Credit Checks voor u uit. Laat ons weten wie uw nieuwe huurder wordt en wij sturen de kandidaat een link met het verzoek om de benodigde gegevens aan te leveren.

AANVRAGEN CREDIT CHECK

  • UW GEGEVENS

  • E-MAILADRESSEN

  •  

VOORWAARDEN CREDIT CHECK

De volgende voorwaarden zijn van toepassing bij de aanvraag:

  • De aanvrager heeft toestemming gevraagd aan de potentiële huurder om de persoonlijke gegevens te gebruiken teneinde een Credit Check te doen.
  • Cunsta vrijwaart zich van aansprakelijkheid voor de uitkomst van het waarderingscijfer van de Credit Check ten opzichte van de aanvrager.
  • Cunsta vrijwaart zich van aansprakelijkheid voor de uitkomst van het waarderingscijfer van de Credit Check ten opzichte van de potentiële huurder.
  • De informatie dient vertrouwelijk te worden behandeld en niet verstrekt te worden aan derden.
  • De informatie betreft een momentopname van de financiële positie van de potentiële huurder.

Let op: Credit Checks zijn alleen betrouwbaar bij invoering van correcte gegevens. Verifieer het opgegeven adres altijd met andere stukken zoals een GBA uittreksel, werkgeversverklaring enzovoort.

Compare