Credit check huurder

Om ongewenste verrassingen achteraf te voorkomen, is het goed om de gegevens van kandidaat-huurders vooraf aan het tekenen van de huurovereenkomst te controleren.

Welke checks kunnen wij uitvoeren?

Checks voor personen (ook internationaal voor expats):
BKR, Expat-Check, Internationale zwarte lijsten, PEP/Sanctie, Creditchecks van EDR, Focum, Experian, Wwft-check voor verkoop.

Checks voor bedrijven (nationaal en internationaal)
Direct koppeling met KvK, dus altijd actuele data. Controle kredietwaardigheid, jaarcijfers, balans, KvK wijzigingen, aandeelhouders, tekenbevoegde managers, concernrelaties en meer.

Voor slechts €25,- kunt u een check door ons laten uitvoeren. Kandidaat-huurders hebben daarbij het voordeel dat hun persoonlijke gegevens versleuteld en online via een veilige omgeving aangeleverd worden, geheel AVG-proof.

Wilt u gebruik maken van deze dienst?
Geef ons opdracht via uw dashboard.

Compare