Skip Deposit

Met Skip Deposit is het betalen van een waarborgsom niet meer nodig. Het platform van Skip Deposit staat namelijk garant richting de verhuurder. In het platform worden de afspraken vastgelegd m.b.t. tot de huurwoning, en is inzichtelijk wat de staat van woning is bij aanvang én beëindiging van de huurperiode.

Hoe werkt het?

Incheck

  • De makelaar nodigt u uit via het Skip Deposit Platform.
  • De makelaar of verhuurder legt middels de inspectie app vast wat de staat van de woning is bij aanvang.
  • U als huurder betaalt een fee in plaats van borg. Skip Deposit stelt de digitale zekerheidsgarantie binnen 24 uur.

Uitcheck

  • Nadat u de huur heeft opgezegd wordt de eindinspectie opgemaakt.
  • Ingediende schades worden nagekeken o.b.v. foto’s uit de voor- en eindinspectie.
  • Vastgestelde schades worden uitgekeerd aan de verhuurder. Bij schade ontvangt u een rekening van deze schades.

Skip Deposit staat garant voor maximaal € 6.000,- voor huurachterstanden en eventuele schades. Zij keren dit uit aan de verhuurder na controle van de inspectierapporten. Als huurder blijft u volledig verantwoordelijk voor alle achterstanden en schades.

Vragen? Neem contact met ons op: info@cunsta.com

Compare