Tags: hypotheek

Beleggingshypotheek

Een beleggingshypotheek is een hypothecaire lening die is gekoppeld aan beleggingen op effecten (aandelen en dergelijke). Beleggingshypotheken kwamen in 2006 negatief in het nieuws door de woekerpolis-affaire. Soorten beleggingshypotheek Er zijn twee vormen van hypotheken in Nederland die worden aangeduid met de term beleggingshypotheek. Lening met beleggingen in een kapitaalverzekering De eerste is feitelijk een […]

Read more

Aflossing eigenwoningschuld

In Nederland wordt de leenvorm en het aflossingspatroon bij schulden voor verwerving van een eigen woning voor een belangrijk deel bepaald door de fiscale behandeling. Box 1 en box 3 Onder voorwaarden geldt een schuld voor verwerving van een eigen woning als eigenwoningschuld. Deze valt dan in box 1, wat er materieel op neerkomt dat […]

Read more

Hypotheekrente

Hypotheekrente is de term voor de rente die over een hypothecaire lening berekend wordt. Dit rentetarief verschilt per aanbieder en is onder meer afhankelijk van de heersende rente, de door de hypotheekgever geleverde zekerheden en de rentevastperiode. Factoren die de hypotheekrente bepalen Marktbrede factoren Rente. Uiteindelijk leent een hypotheeknemer (de financiële instelling) het uitgeleende geld […]

Read more

Koopwoning

Een koopwoning is een woning die eigendom is van een particulier (in het algemeen de bewoner van de woning). De meeste koopwoningen worden gefinancierd met een hypothecaire lening van een bank. De eigenaar van de koopwoning geeft via een hypotheekakte, te verlijden door een notaris, zekerheid aan de bank. De eigenaar heet in de notariële […]

Read more

Vastgoedzeepbel

Een vastgoedzeepbel of onroerendgoedzeepbel is een economische zeepbel die periodiek voorkomt in vastgoedmarkten. Dit fenomeen wordt gekenmerkt door een toename van de taxatiewaarde van onroerende goed, zoals woningen, zorgvastgoed of bedrijfsgebouwen. Dit leidt tot kloof tussen de prijs van onroerend goed enerzijds, en de intrinsieke waarde bepaald door het (huur)rendement of de financieringslast voor eigenaars […]

Read more

Compare