Tags: woningmarkt

Woonruimteverdeling

Woonruimteverdeling in Nederland is een stelsel van wetten en regels om in geval van schaarste op de woningmarkt, huurwoningen verantwoord te kunnen verdelen. De belangrijkste wet is de Huisvestingswet, gemeenten mogen op grond daarvan een Huisvestingsverordening opstellen die alleen op het gebied van de gemeente geldt. De bevoegdheden kunnen worden gebruikt als de vraag zoveel […]

Read more

Verhuurmarkt

De woningmarkt is het krachtenveld van vraag naar en aanbod van woonruimte in een bepaald gebied. Het aanbod van woonruimte bestaat uit woonruimte die gekocht en gehuurd kan worden. Een woningmarkt kent minder vrijheid dan andere economische krachtenvelden, omdat de overheid regels stelt aan de kwaliteit van de woonruimte en aan de huurprijzen die gevraagd […]

Read more

Compare