Toestemming geldverstrekker

In de hypotheekvoorwaarden staat vrijwel altijd dat u toestemming van uw geldverstrekker nodig hebt om uw woning (tijdelijk) te kunnen verhuren.

Omdat huurders die onder het normale huurrecht vallen een uitgebreide huurbescherming genieten, geven geldverstrekkers meestal geen toestemming voor het verhuren van de te koop staande woning. Voor tijdelijke verhuur bestaan echter goede argumenten om als geldverstrekker wel toe te stemmen:

  • De woning komt aan het einde van het huurcontract gegarandeerd weer vrij.
  • Het vermogensverlies van een gedwongen verkoop kan hiermee worden voorkomen.

Het laatste is onder omstandigheden ook in het voordeel van de geldverstrekker.

Leegstandwet

Diverse geldverstrekkers werken mee aan de tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet. Het blijft noodzakelijk dat u vooraf toestemming vraagt aan uw geldverstrekker. Vermeld daarbij duidelijk dat het om tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet of kortdurende verhuur gaat.

De geldverstrekker kan zijn eigen voorwaarden stellen bij het verlenen van toestemming. Zo kan uw geldverstrekker bijvoorbeeld eisen dat:

  • de woning al een bepaalde tijd te koop staat (bijvoorbeeld zes maanden of een jaar)
  • er geen betalingsachterstanden zijn
  • een instemmingsverklaring van de opstalverzekeraar wordt verstrekt
  • een ontruimingsverklaring is opgenomen in de huurovereenkomst
  • de huuropbrengst wordt verpand aan de geldverstrekker
  • de verwachte opbrengst van uw woning lager is dan de woningschuld
  • de huurder een particuliere huurder is.

Compare