Blog

Woningverhuur, wat gaat er veranderen in 2021?

  • De liberalisatiegrens is in 2021 €752,33.
  • De maximale huurverhoging in 2021 is 2,4% (1% + 1,4% inflatie)
  • Ook voor de geliberaliseerde verhuur geldt een maximale huurverhoging van 2,4%!!
  • De inkomensafhankelijke huurverhoging is 5,4%, dit geldt alleen voor de gereguleerde verhuur.
  • Per 1/7/21 wordt de Energie Indicator ingevoerd.
  • WOZ waarde telt nog maar voor 33% mee voor de puntentelling WWS. Verwachte ingangsdatum 1/4/21 of 1/10/21.

Huurverhoging

De inkomensafhankelijke huurverhoging geldt bij een inkomen (in 2019) hoger dan €44.655,- en wordt dan 5,4%.

  • Uitgezonderd zijn AOW-ers en gezinnen met 4 of meer personen.
  • Van inwonende kinderen, jonger dan 23 jaar telt een inkomen lager dan €20.940,- (inkomen 2019) niet mee. Verdiende het kind meer dan €20.940,-, dan wordt alleen het deel boven de €20.940,- mee geteld bij het gezinsinkomen.

Energie indicator

Met de Indicator worden de nieuwe regels van kracht voor de Energie Prestatie Coëfficiënt voor woningen, ook wel BENG genaamd. BENG staat voor ‘Bijna EnergieNeutraal Gebouw’ en het zijn de energie-eisen welke op 1 juli in de plaats komen van de huidige EPC (E-label of E-index).

De eenheid waarin deze prestatie wordt uitgedrukt is Kilowattuur primair fossiel energieverbruik per vierkante meter gebruiksoppervlakte per jaar (kWh/m2 GBO/jr).

Deze BENG indicator begrenst de hoeveelheid fossiele brandstoffen die een woning jaarlijks gebruikt. Het gaat om energie uit aardgas (koken, tapwater en verwarming), het niet-hernieuwbare deel van externe warmtelevering en fossiele brandstoffen die nodig zijn om elektriciteit op te wekken.

WOZ Waarde

Met ingang van 1 april of 1 oktober 2021 wordt het aantal WOZ punten in de puntentelling WWS van een woning gemaximeerd naar 33% van het totaal aantal punten. Deze wet moet nog goedgekeurd worden door de Tweede kamer, dus er kunnen nog kleine wijzigingen plaatsvinden.

Dit gaat gelden voor nieuwe geliberaliseerde huurovereenkomsten, voor woningen in de gereguleerde huur verandert er niets.

Aangepast beleid huurcommissie

  • De huurcommissie gaat op een snellere manier zaken afdoen, onder andere via een Voorzittersuitspraak. Bij geschillen over onderhoudsgebreken en servicekosten wordt de VZU ingezet, bij andere geschillen wordt tijdelijk gebruik gemaakt van de Corona keuze brief. Partijen kunnen dan hun voorkeur aangeven tussen VZU of zitting, echter niet reageren is toestemmen met een VZU. Bij een VZU wordt er geen zitting gehouden, maar wordt er op basis van de gegevens die partijen hebben ingestuurd, (sneller) uitspraak gedaan. Wil je wel gehoord worden, dan kun je in het geval van een Corona keuze brief je voorkeur aangeven en bij een VZU kun je altijd verzet aantekenen. Er wordt dan door een commissie bepaald of het verzet gegrond is en dan volgt er eventueel alsnog een zitting.
  • Heeft een woning geen WOZ waarde (nieuwbouw of na splitsing), dan geldt de minimale waarde € 55.888,- in 2021. Echter, het is mogelijk om bij de gemeente een taxatieverslag objecten in aanbouw te vragen, dit wordt wel door de Huurcommissie geaccepteerd ter vervanging van het ontbrekende WOZ waarde. In dit taxatieverslag wordt de waarde van een woning waarvoor een bouwvergunning is verleend, bepaald op basis van de vervangingswaarde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Compare